‎7 TANDA KEBAHAGIAAN HIDUP DI DUNIA

1. Qalbun syakirun (hati yang selalu bersyukur) 2. Al azwaju shalihah (pasangan hidup yang sholeh) 3. Al auladun abrar (anak yang sholeh) 4. Albiatu sholihah (lingkungan yang kondusif untuk iman kita) 5. Al malul halal (harta yang halal) 6. Tafakuh fi dien (semangat untuk memahami agama) 7. Al-umrul mabruk (umur yang baroqah) -Ibnu Abbas ra.-